Πολύπλευρο. Αξιόπιστο. Μοναδικό.

Η ολοκληρωμένη φροντίδα για κάθε τύπο τραύματος, ανεξαρτήτως ηλικίας η κατάστασης:

• Έλκη ποδιών

• Έλκη διαβητικού ποδιού

• Έλκη κατάκλισης

• Εγκαύματα μερικού πάχους (βαθιά,

επιφανειακά)

• Πληγές από ακτινοθεραπεία

• Θέσεις λήψης μοσχεύματος

• Ρήξεις δέρματος

• Χειρουργικά τραύματα

Πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο για περισσότερα:

Ερευνες